O meu negocio funciona, e se o franquio?

Page Title Shape 1
Page Title Shape 2
Page Title Shape 3

“Xa é hora, levo dous anos co meu negocio e comeza a xerar beneficios. Creo que pode ser replicable polo que vou franquialo. Como fago eu?
Este é un pensamento moi común naqueles emprendedores con vocación de crecemento e a resposta non é tan sinxela: como bo galego é un “dependente”.
Unha franquía está baseada en dous factores:
1º Ofrecer unha proposta de valor diferenciada.
2º Ter unha marca visible, recoñecible e coñecida.
Mesmo se se cumpren estes dous requisitos, cómpre outra cousa. O franquiado é un camiño que require planificación e análise estratéxica. Noutras palabras, temos que ter claro en que situación nos atopamos, onde queremos ir e como o imos facer.
Neste artigo vou centrarme na parte anterior á decisión de franquiarse e nas publicacións futuras imos entrar en detalles do proceso.
O primeiro que debemos facer ao considerar se o noso negocio é franquiable é comprobar se estamos preparados para iso. Para o que temos que facernos dúas preguntas ás que responderemos:
¿É posible a implantación dunha estrutura para xestionar unha canle franquiada?
Respondemos á primeira pregunta analizando a rendibilidade ou viabilidade dun punto de venda e o impacto económico na empresa matriz. Debemos saber que investimento require a creación dunha franquía e cales serán os seus custos de funcionamento. E para que esta análise sexa correcta, debemos facer unha previsión de vendas realista, pasando as
marxes que lle restarán ao franquiado e ao franquiador. As marxes deben ser suficientes para manter o negocio de ambas as partes. Tamén hai que lembrar que un factor con grande impacto na conta de ingresos da canle será a decisión sobre dereitos de rede:
queremos crear un modelo no que a franquía xere royalties ou marxe nas vendas? Cales serán os dous casos? En definitiva, realizamos un estudo económico-financeiro que nos permite estimar cando atopamos unha parada nesta actividade e a rendibilidade illada que a nova unidade estratéxica de negocio (UEN) das franquías traerá á empresa.
Que repercusións ten para a nosa estrutura a creación desta canle?
Para responder á segunda pregunta, temos que realizar un estudo sobre o impacto que o cambio de modelo actual a franquiador terá sobre o negocio. É necesario saber como temos que crecer dun xeito orgánico e autosuficiente. A creación dunha canle de franquía requirirá unha serie de novos recursos (persoais, materiais e inmateriais). Teremos traballadores e
equipos con dedicación específica á canle e outros que compartirán a súa actividade actual coa nova xerada por franquías. Necesitaremos un sistema de xestión da información que nos permita ter un maior control e un sistema contractual específico diferente do modelo actual. Tamén supón un cambio nos procesos, tanto internamente como para os
franquiados; non só polo aumento da carga de traballo, senón tamén polo que actúa o equipo, xa que pasamos de relacionarnos co persoal da empresa interna a relacionarnos con empresarios individuais (que serán máis ou menos eliminados do matriz). Moitas empresas lanzan ao mundo da franquía sen ter realizado previamente un estudo
detallado das consecuencias que esta decisión terá sobre a compañía. Realizar estas dúas análises dun xeito profesional e obxectivo permitiranos coñecer o impacto da creación dunha canle franquiada na empresa. A partir desta información estaremos en condicións de tomar a decisión de se recomenda ou non a franquía. En iuni ©, consultoría en mercadotecnia e desenvolvemento de empresas, acompañamos ás empresas na súa análise e axudámoslles a tomar decisións estratéxicas.
Emprender

Publicación anterior
Temas recentes

Deixa un comentario

A Coruña
Madrid
Santiago de Compostela
Vigo

De lunes a viernes
de 09:00 a 17:00 horas

902 002 351
981 913 764