Felicidade no traballo – Somos felices os galegos? iuni responde…

Page Title Shape 1
Page Title Shape 2
Page Title Shape 3

Nas últimas semanas estivemos inmersos en certos titulares que disparan contra a autoestima dos galegos, afirmando que son os menos felices do país (segundo un estudo do CIS). É certo? … Un bo galego respondería “Depende”. Non obstante, este estudo esperta unha gran controversia entre os expertos en investigación e quixemos achegar o noso gran de area.
Despois de ter estudado polo miúdo o procedemento aplicado neste último barómetro nacional, o primeiro que hai que mirar é a metodoloxía empregada xa que a mostra empregada para este estudo non é, en absoluto, representativa para a comunidade autónoma galega, falamos precisamente de 196 entrevistas en Galicia, máis de 2.972 a
nivel nacional.
Se miramos agora o obxectivo perseguido, entendemos que non é o de medir a felicidade ou a percepción da mesma na sociedade, senón a da compracencia xeral a nivel económico e político dos cidadáns. Como se pode ver na propia estrutura (enlace da enquisa), unha serie inicial de preguntas apuntan á satisfacción financeira persoal de cada un dos
entrevistados, influíndo así no efecto de recencia, tan coñecido no deseño de cuestionarios, sobre as respostas. que pode xurdir na sexta pregunta que, como se fose unha fronteira entre unha sección e outra de cuestións, case fóra de contexto, refírese claramente e directamente ao sentimento de felicidade e, a continuación, continúa coas cuestións
relacionadas coa política no país. Por iso, restar esta pregunta ao conxunto para analizar os seus resultados de xeito illado non é unha opción.
Aínda que a nivel metodolóxico o estudo é altamente improbable, especialmente para extraer conclusións a nivel comunitario, o certo é que os resultados vinculan moi ben cos altos niveis de depresión detectados entre os galegos, a elevada taxa de envellecemento e a súa situación xeográfica. afastado dos centros de poder, das condicións meteorolóxicas e
da idiosincrasia cultural asociada á sobriedade, a falta de confianza e as altas esixencias persoais.

Pero todo isto non implica necesariamente unha falta de felicidade, de feito os países nórdicos, situándose á cabeza do ránking de felicidade, son tamén os que alcanzan os niveis máis altos de depresión.
En conclusión: cremos que se o concepto de “felicidade” se define obxectivamente como “un estado de satisfacción física e espiritual agradable”, non cabe dúbida de que os galegos non terían ningún problema para identificarse con este valor. Marcas como Coca-cola poden seguir apostando pola felicidade na súa comunicación, os galegos reciben a súa mensaxe
… ou quizais non, depende!

Publicación anterior
Temas recentes

Deixa un comentario

A Coruña
Madrid
Santiago de Compostela
Vigo

De lunes a viernes
de 09:00 a 17:00 horas

902 002 351
981 913 764