A importancia analítica dixital para emprender un negocio

Page Title Shape 1
Page Title Shape 2
Page Title Shape 3

Un dos nosos consultores expertos en Márketing dixital e comercio electrónico, participou no Obradoiro de Análise Dixital do programa de emprendemento Vodafone Connecting for Good Galicia, que tivo lugar no Centro de Emprendemento da Cidade da Cultura de Santiago de Compostela o pasado xaneiro.
“No taller de análise dixital falamos de aspectos fundamentais á hora de atraer tráfico ao noso sitio web para que, unha vez que teñamos tráfico, poidamos medilo e analizalo. A información ofrecida pola analítica dixital axúdanos a mellorar e a ser máis eficientes no noso negocio, e iso é vital cando estamos emprendendo. Os datos que podemos extraer do
noso negocio en liña, unha vez interpretados, poderemos recoñecer o valor e a contribución de cada acción realizada no noso negocio e definir así o impacto de cada actividade realizada para promover e promover o noso negocio en liña, polo tanto, para o márketing dixital, a capacidade de medir e analizar datos é fundamental.
Grazas á métrica dixital conseguiremos reforzar puntos clave no noso negocio como:
● Mellorar o rendemento de calquera investimento que realicemos no noso negocio en
liña, sendo moito máis eficiente á hora de tomar decisións.
● A experiencia de navegación nas nosas plataformas dixitais e a usabilidade do noso
sitio web, mellorando así a experiencia de navegación e facilitando ao usuario
alcanzar o seu obxectivo no noso sitio web.
● Podemos identificar aos visitantes do noso sitio web e segmentalos.
● Poderemos detectar oportunidades de negocio que antes non tiñamos contemplado.

O profesor e filósofo José Antonio Marina di que o talento: “é a intelixencia que elixe ben os obxectivos, xestiona a información, xestiona as emocións e pon en práctica as virtudes de acción necesarias para logralas, ampliar a súa capacidade de acción e acadar un mellora continua. É un concepto avaliador. Unha acción e non unha capacidade. É o acto de investir
a intelixencia ben. ” Obviamente, todos queremos investir ben a nosa intelixencia na vida cotiá, polo que o
talento individual é un activo moi precioso na sociedade na que vivimos. Ademais, sabendo que non se trata dunha capacidade, senón dunha acción, que pode ser formada a través dun adecuado proceso de formación continua, temos a necesidade e a obriga de converternos en talentosos.
Pero que pasa cando transferimos o concepto de talento ao ámbito profesional? Falouse moito sobre a xestión do talento nas organizacións, especialmente centrándose na capacidade das organizacións para atraer talento entre os mozos que entran no mercado de traballo.
Cada ano empresas de todos os sectores acoden a eventos masivos en forma de foros ou conferencias onde os recentes titulados veñen para tratar de captar a atención dos que buscan o seu primeiro traballo. É unha práctica moi responsable e certamente demostra un compromiso coa sociedade do futuro e coa xente nova que ten tantas dificultades para
acceder ao mercado laboral.
Por outra banda, cando falamos de empresas, organizacións e institucións, independentemente do seu tamaño, esquecémonos da xestión do talento interno, é dicir, que xa está dentro da organización. Como sinalamos ao principio, pódese adestrar o talento, é dicir, non se trata dunha capacidade ou recurso específico e finito, que un ten ou
non ten. Trátase de poñer a intelixencia ao traballo. Os novos descubrimentos neurocientíficos fálannos de intelixencia executiva, é dicir, non pensamos sabelo, pero pensamos actuar. Polo tanto, se aseguramos que todos os individuos que forman unha organización sexan capaces de orientar as súas ideas e creatividade cara á toma de decisións e á acción,
conseguiremos organizacións máis intelixentes e por extensión máis competitivas. O actual ambiente altamente competitivo require unha adaptación e desenvolvemento constantes de persoas que traballan nunha organización, sendo a formación un dos piares da sustentabilidade empresarial. A formación favorece a atracción e a retención de persoal e fomenta a Creación de Valor Compartido: o traballador desenvólvese profesionalmente, axudándolle á empresa a alcanzar os seus obxectivos empresariais con máis eficacia. En resumo, o desenvolvemento profesional é clave nas organizacións de retención de
talentos. Para iso úsanse unha serie de ferramentas como mapas de talentos, guías de progreso, sistemas de avaliación a 360º e programas de orientación e coaching dirixidos ao tratamento personalizado dos empregados que estimulen a súa carreira profesional e polo tanto a intelixencia colectiva das organizacións en os que están integrados.

Publicación anterior
Temas recentes

Deixa un comentario

A Coruña
Madrid
Santiago de Compostela
Vigo

De lunes a viernes
de 09:00 a 17:00 horas

902 002 351
981 913 764